Het kan voorkomen dat u een artikel ontvangt dat niet perfect is of kapot gaat nadat u dit in gebruik heeft genomen. U kunt dan contact opnemen met behulp van ons contactformulier. Voor een snelle afhandeling is het belangrijk dat u de bon en artikelgegevens bij de hand houdt.

Garantiebepalingen

Wij zullen beoordelen of de garantiebepalingen, zoals omschreven in de algemene voorwaarden, op uw persoonlijke situatie van toepassing is. Hebt u bij ons een artikel gekocht en gaat dit na een bepaalde periode stuk? Wij volgen bij het afhandelen van klachten de wet en onze algemene voorwaarden.

Klachten

Als de klacht gegrond is, komen alle gemaakte kosten binnen de garantietermijn voor onze rekening. De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

  • Beschadiging door opzet, of door nalatigheid
  • Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
  • Normale slijtage en/of beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing